INLEIDING
VOEDING EN GEZONDHEID BIJ HINDOSTANEN
Gezondheid behelst niet slechts de afwezigheid van ziekte. Gezond leven is een kwestie van bewust kiezen. Onze voeding bepaalt voor een groot deel hoe wij er uitzien, hoe wij functioneren en hoe wij ons voelen. Voeding is een sleutel tot een duurzaam leven. Dit omdat een gebrekkige voeding gedurende vele jaren betaald wordt met veel leed. Onze voeding beïnvloedt onze persoonlijkheid en de kwaliteit van ons leven. Het voedsel kan voorts bepalen of wij vroegtijdig oud worden of dat wij een leven lang vitaal, jong en gezond blijven. De voedingsstoffen zullen, in tegenstelling tot medicijnen, hun positieve en gunstige effecten geleidelijk ontplooien en hun functionaliteit enorm bevorderen wanneer gezonde en evenwichtige voeding wordt geconsumeerd. Diverse studies hebben aangetoond dat veel chronische aandoeningen het gevolg kunnen zijn van vergiftiging van de stofwisselingsprocessen in het lichaam. Door het consumeren van verschillende schadelijke stoffen middels voedsel, het water en door het inademen van vervuilde lucht kan er een opeenstapeling ontstaan van gevaarlijke stoffen in weefsels en inwendige organen.

De gezondheidsproblemen waar veel Zuid-Aziaten en met name ook Hindostanen in Nederland mee kampen, zijn overgewicht (adipositas), hoge bloeddruk, te hoog cholesterolgehalte, diabetes mellitus, en hart- en vaatziekten. Uit diverse onderzoeken is gebleken, dat diabetes mellitus type 2 onder Hindostanen 8 tot 10 keer vaker voorkomt dan bij de autochtone Nederlanders. Mogelijke oorzaken hiervoor zijn de genetische aanleg, het voedingspatroon, voedingsgewoonten, klimaat en te weinig lichaamsbeweging. Het complement van gezonde en uitgebalanceerde voeding is adequate lichaamsbeweging. Om een optimaal energieniveau en een optimale fitheid te bereiken en te behouden moeten dienen we ons lichaam niet alleen te voeden, maar ons ook tevens inspannen.

Ik heb dit boek in twee gedeelten gesplitst, namelijk voeding bij gezondheid en voeding bij ziekte. Het eerste gedeelte behandelt voornamelijk algemene informatie over voeding en gezondheid, de specifieke eetgewoonten en de dagelijkse voedingsmiddelen van Hindostanen. Het tweede gedeelte behandelt een aantal aspecten van het metabool syndroom. Het metabool syndroom is eigenlijk een verzamelnaam van verschillende aandoeningen, zoals overgewicht, hypertensie, hypercholesterolemie, diabetes mellitus, nierziekten en hartziekten. Alle hoofdstukken zijn destijds door deelspecialisten nagelezen en waar nodig gecorrigeerd. Ik hoop dat de inherente oppervlakkigheid van dit boek de toetssteen der kritiek van de wetenschappelijke wereld zal kunnen doorstaan. Kortom: u bent wat u eet. In de ayurveda wordt het belang van gezonde voeding en een gezond voedingspatroon al duizenden jaren onderkend. Een oud gezegde luidt: als je gezond eet heb je geen medicijnen nodig, als je niet gezond eet ook niet. Goede eetgewoonten verbeteren enerzijds de gezondheid en vertragen anderzijds het verouderingsproces. Genieten van het leven begint met een optimale gezondheid. Verder wil ik de wens uitspreken dat het geschrevene een steentje bij kan dragen tot bewustwording van een gezond voedingsgedrag en voedingspatroon onder de lezers van dit boek.

Ik hoop slechts dat het resultaat, mede tot stand gekomen met uw hulp, u niet teleurstelt.

Suhail A. Khan

Diëtist
Preventie is beter dan genezen
Een informatief boek over de dagelijkse
Hindostaanse voeding, het voedingspatroon
en de meest voorkomende aandoeningen
zoals overgewicht, hypertensie,
hypercholesterolemie, diabetes mellitus en
hart- en vaatziekten.

Suhail Khan

Diëtist
Copyright © 2013 All rights reserved. Dietician/Nutritionist Khan - Sitemap
WebDen Website Design en Hosting - Website ontwerp door: www.designer-dragonfly.nl
Bloeddruk Meters
Personen Weegschalen
U Bent wat u eet en denkt...
B.V.
Hier kunt u uw BMI
berekenen.